OBAVEŠTENJE
IMG_1_Small IMG_2_Small
Osnovana je 9. septembra 1930. godine kao prva mehani?ka fabrika stakla za prozore A.D., sa mature ladies
sedištem u Beogradu. Odluku o izgradnji savremene fabrike mašinskog stakla u Jugoslaviji donela je firma "Saint Gobain" - Francuska a sa svojim kapitalom ucestvovale su i firme "Vitrea" - Ceskoslovacka i "Unitbell" - Belgija.

Posle drugog svetskog rata INDUSTRIJA STAKLA PAN?EVO posluje prvo kao državno, a posle kao društveno preduze?e.

INDUSTRIJA STAKLA PAN?EVO proizvodi slede?a stakla:
  • sigurnosna
  • autostakla
  • stakla za belu tehniku
  • stakla za gra?evinarstvo i posebne namene
  • termoizalaciono staklo
  • ampule i bo?ice za farmaceutsku industriju
Sve svoje proizvode INDUSTRIJA STAKLA PAN?EVO izvozi na strano tržište.


Joomla extensions by Siteground Hosting